Gård & Park

Skolen råder over en stor maskinpark, som du kan lære at køre med. Vi har et lille landbrug, en besøgsgård og 8 ejendomme som skal passes. Og om vinteren er vi i skoven for at lave brænde og tømmer til byggeriet.

Værkstedslinjer

Behandlingstilbud for traumatiserede unge.

Læs mere

Bo & arbejdsfællesskab
For særlig sårbare unge.

Læs mere

Unge med alvorlige traumer, pseusedal adfærd eller lign. som i en periode har brug for et skærmet tilbud.