Om værksteder

På KGB har vi 7 værkstedslinjer: Sort, Byg og anlæg, Køkken og have, Park og anlæg, Dyr og gård, Pedel og Tøseriet.

Alle værkstederne har følgende 5 indsatsområder:

  1. At finde ud af, hvad du er allermest motiveret for
  2. At hjælpe dig til om muligt at starte på en ordinær uddannelse
  3. At træne dig til at kunne mestre et konkret arbejdsområde
  4. At lære dig de regler og krav, der skal til for at klare sig på arbejdsmarkedet
  5. At hjælpe med at lave en arbejdsevnevurdering, hvis du har behov for det
Det er fleksibelt, hvor mange timer du har på værkstedet. Det maksimale timeantal er
16 timer pr. uge.
Antallet af elever på de forskellige værksteder er også fleksibelt. Det svinger fra to til fem elever.

Praktikker:
Når du er klar til det, bliver du tilbudt en række oplevelsespraktikker i løbet af de første 2 år.
Det 3. år har du mulighed for at komme i længerevarende optræningspraktikker.

4
4
4
4