Metode og pædagogik

Holistisk tilgang:
Vi arbejder holistisk med eleverne, da en vigtig forudsætning for at lære og opnå gode resultater er, at de trives med sig selv. Derfor tager vi altid udgangspunkt i hele mennesket, når vi er sammen med de unge.

Anerkendende relation- og omsorgsarbejde
NLP. Enneagrammet
Kognitive samtaler

Den mere personlige del tager udgangspunkt i relationsarbejde, omsorg, kognitive samtaler samt teorierne fra NLP og Enneagrammet. Ligesom vi også inddrager elementer fra adfærdsmodifikation, miljøterapi og systemisk tænkning.

Til de unge som i perioder kan have det rigtig svært tilbydes pædagogisk massage, KST, rideterapi og Nada behandlinger.

Individuel målsætning
Det individuelle målsætningsarbejdet tager udgangspunkt i handleplanen i tæt samarbejde med eleven. Her fokuserer vi på fem indsatsområder:

At eleven får

  • det bedre med sig selv
  • mod til at begynde på en uddannelse og evner at gøre den færdig
  • et godt sted at bo
  • mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet
  • en aktiv og sund fritid

VUM konvertibel dokumentation
Indsatsen med de unge på vores botilbud tager udgangspunkt i en udviklings og dokumentationsplan, FOKUS som løbende evalueres med eleven. Metoden er direkte konvertibel med de kommunale VUM – program.

Trello
Under hele processen sker kommunikationen bl.a. på Trello som er et netbaseret planlægningsprogram.