Efterbehandlingsforløb

Krummebækgaard har med stor succes specialiseret sig i efterbehandling af
unge med angst, selvskadende adfærd, diagnoser og anden psykiatri.

Forløbene er erhvervsrettede og individuelt tilrettelagt og kombineret med længerevarende kognitive behandlingsforløb.

Teamet omkring forløbene består af lærere, specialpædagoger, terapeuter, psykiatri sygeplejerske og ofte tilknyttede psykiatere.

Forløbene opbygges helt individuelt og kan sammensættes, så det passer til den enkelte elevs behov, hvad angår indhold, boform og beskæftigelse m.m.

I forbindelse med det kognitive behandlingsforløb kan du vælge mellem en almindelig dagbeskæftigelse, et erhvervsafklarende forløb eller en STU uddannelse på en af værkstedsskolens 7 forskellige værkstedslinier.

Der er også mulighed for at vælge mellem følgende tilvalgsfag: dansk, matematik, kørekort, ridning, svømning, musik, sport, ”børn og omsorg” og ” ud og se” hvor eleverne besøger mange forskellige arbejdspladser inden evt. praktikforløb iværksættes.

Din boform vælger du helt selv efter det behov du har. Ønsker du at bo i meget beskyttede og trygge rammer med nattevagt, så er det måske der du starter.

Du kan også komme til at bo i egen bolig eller sammen med 2 – 3 andre elever i en fælles bolig med en fast tilknyttet kontaktlærer.

Der er også mulighed for at få et kollegie værelse med fælles køkken, som du deler med andre beboere. Denne boform er ofte en eleverne vælger, når de er kommet et godt stykke ind i forløbet og kun har brug for meget lidt hjælp.