Individuelle undervisningsplaner

En personlig undervisningsplan

Når du er er kommet rigtig godt i gang her på Krummebækgaard, lægger vi sammen med dig en plan for, hvordan vi skal tilrettelægge forløbet, så du kan nå de mål, som du har i forhold til dit fremtidige voksenliv.

Der kan være hjælp til at en 9 klasses afgangsprøve, en værkstedsplan for at forberede sig til en ordinær praktisk uddannelse eller til en bestemt beskæftigelse. Måske vil du gerne blive bedre til at læse og skive. eller at du blot har brug for en meningsfyldt beskæftigelse for at få tankerne væk fra de ofte meget svære udfordringer der fylder rigtig meget.

Behandlingstilbud for traumatiserede unge.

Læs mere

Bo & arbejdsfællesskab
For særlig sårbare unge.

Læs mere

Unge med alvorlige traumer, pseusedal adfærd eller lign. som i en periode har brug for et skærmet tilbud.