Stillinger

Vi søger

Krummebækgaard er inde i en rivende udvikling og har ventelister.

Vi søger derfor

1 økonomichef  

Du får ansvaret for hele skolens og tilhørende virksomheders økonomi.
Ansættelse snarest.

1 DAT terapeut

Du vil indgå i terapeutisk behandlingen  i tæt samarbejde med vores behandlingsleder og de enkelte boteams.

Kontakt skolens Behandlingleder Pia Legaard Rasmussen på tlf. 5055 7181 for yderligere oplysninger.

2 Pædagoger

Du har en pædagogisk grunduddannelse og indgår i arbejdet med de unge i teamet. Du vil få mulighed for at tage en DAT- uddannelse som skolen betaler.

Kontakt skolens viceforstander på tlf. 5387 7181 for yderligere oplysninger.

Behandlingstilbud for traumatiserede unge.

Bo & arbejdsfællesskab
For særlig sårbare unge.

Unge med alvorlige traumer, pseusedal adfærd eller lign. som i en periode har brug for et skærmet tilbud.

Et væld af husdyr og aktiviteter