Specialopgaver

På vores botilbud ” Bakkegården” har vi specialiseret os i , at hjælpe unge med særlige handicaps eller sygdomme.

Det kan bl.a. være unge med meget sjældne diagnoser, epilepsi, sjældne sygdomme som kræver meget pleje og omsorg , særlige diæter, senhjerneskadede og lign. men som intelligensmæssigt for det meste ligger indenfor normalområdet.

4
4
4
4
4