Resultater

Troen på sig selv

På trods af, at STU uddannelserne kun tilbydes en ung når alle andre uddannelsesmuligheder incl personlig støtte er afprøvet, opnår vores elever stor og brugbare resultater. Unge der får troen på sig selv tilbage. Unge der gennem individuelle støtte gennemfører folkeskolernes afgangseksamener eller enkeltfag på HF. Andre der starter på ordinære uddannelser eller andre som vi hjælper til at komme i et ordinært job på arbejdsmarkedet.

Behandlingstilbud for traumatiserede unge.

Læs mere

Bo & arbejdsfællesskab
For særlig sårbare unge.

Læs mere

Unge med alvorlige traumer, pseusedal adfærd eller lign. som i en periode har brug for et skærmet tilbud.