Regler

Regler på Krummebækgaard

På Krummebækgaard har vi kun få regler.

Alle vore elever har ønsket at blive optaget på KBG, og vi har en forventning om, at de vil gøre deres yderste for at det bliver et godt og frugtbart ophold. Selvfølgelig er der et sæt regler, så vi som skole og bosted kan fungere på en god og fornuftig måde.

Da alle vore elever har særlige udfordringer, som ofte kan være svære at håndtere, gør vi en dyd ud af at kunne fravige en regel, hvis det er nødvendigt.

De vigtigste regler er:

  • Vi accepterer ikke mobning
  • Vi vil ikke have euforiserende stoffer på skolen
  • Vi tager hensyn og passer på hinanden

Øvrige regler fastlægges sammen med elever / beboere.

Behandlingstilbud for traumatiserede unge.

Læs mere

Bo & arbejdsfællesskab
For særlig sårbare unge.

Læs mere

Unge med alvorlige traumer, pseusedal adfærd eller lign. som i en periode har brug for et skærmet tilbud.