Medbestemmelse

Husmøder:
Hver måned holder eleverne et beboermøde i deres bolig, hvor de kan være med til at beslutte nye ændringer i deres bolig, ligesom eventuelle problemer tages op.

Elevmøder:
På skolen holder eleverne også møde en gang om måneden, hvor de er med til at tage stilling til eventuelle nye fag eller aktiviteter, ligesom de kan være med til at justere på skolens regler, hvis de har forslag til, hvordan noget kan komme til at fungere endnu bedre.

Fælles elev/ personalemøder:
Hver tredje måned holder vi et fællesmøde med elever, lærere og det pædagogiske personale, hvor eleverne får nye informationer fælles, og hvor de kan stille nye forslag eller diskutere emner efter behov.

Efter fællesmødet spiser alle en fælles middag.