Kognitive samtaler

På Krummebækgaard har vi to samtaleterapeuter ansat til at hjælpe elever med at løsne op for psykiske problemer, der kan blokere for deres udvikling.

På trods af, at det er frivilligt og ofte meget personligt at komme i et samtaleforløb, står eleverne nærmest i kø for at få en tid.

Igen og igen oplever vi elever, der giver udtryk for, at det er første gang at de deler deres inderste med et andet menneske, hvad enten de fortæller om overgreb, mobning, krænkelser, angst eller vrangforestillinger. Gennem samtalerne får eleverne igen lyst og overskud til at se fremad og være en del af fællesskabet.