Forældresamarbejde

Vi prioriterer et tæt samarbejde med forældre/ pårørende meget højt. Derfor lægger vi op til, at kontaktlærer og pårørende mindst taler sammen en gang om måneden. Herudover deltager pårørende også i møder med uddannelsesvejlederen og sagsbehandleren, så de også har mulighed for at give deres besyv med.

De pårørende er meget velkomne til at besøge eleverne i weekenden eller om aftenen. Det er en god ide at give besked før besøget, da eleverne ofte er ude af huset til forskellige aktiviteter.

I september holder vi et samlet forældremøde for alle de unges forældre eller nærmeste pårørende.

Herudover inviterer vi til større arrangementer som

  • juleafslutning
  • sommerfest
  • teaterforestilling

Det er dog vigtig at gøre opmærksom på, at dette samarbejde kun kan lade sig gøre i forhold til elever over 18 år, hvis eleven ønsker, at forældrene deltager.

Læs den seneste forældretilkendegivelse her.