Obligatoriske fag/aktiviteter

fag og aktiviteter

Som ”Skolen til voksenlivet”, har vi også et ansvar at løfte over for samfundet og din hjemkommune. Derfor har vi nogle obligatoriske fag og aktiviteter som er fastlagt på forhånd og som kører enten i bestemte semestre eller på bestemte tider i hele forløbet.

Drenge- og pigeliv

Undervisningen foregår kønsopdelt og fokuserer på de udfordringer og spørgsmål, der er forbundet med det køn som du tilhører. Besøg af gæstelærere og ekskursioner er en del af indholdet. Men også en masse skæg, debatter, konkurrencer og udfordringer og ikke mindst fokus på det fantastiske ved netop dit køn.

Botræning

Botræning er obligatorisk gennem hele forløbet og er en naturlig del af ”BORAKETTEN” hvor du starter i fællesskabet på Hvide  Længe. Når du så er klar til næste trin flytter du i prøvebolig sammen med et par andre elever og hvis du når så langt, er der mulighed for et tredje trin, hvor du får mulighed for at bo-træne i hel egen lejlighed minimum det sidste ½ år på uddannelsen.

Værkstedsfagene

Værkstedsfagene indgår også som en fast bestandel gennem hele uddannelsen, hvor du har mulighed for at afprøve de forskellige værkstedslinier for til sidst at specialisere dig indenfor et bestemt område. ( se under de enkelte værkstedslinier).

Praktikker

I forbindelse med de værstedslinier du afprøver, vil der være mulighed for at blive tilbudt oplevelsespraktikker. Det sidste år hjælper vi dig med at finde længerevarende optræningspraktikker i relation til det værkstedområde som du ønsker at dygtiggøre dig indenfor.

Elev- og husmøder

For at sikre din medindflydelse og en oplæring i de demokratiske principper, har du mødepligt til disse møder.

Tilvalgsfag

Dansk og matematik, Kørekortsundervisning, Redaktionen, IT og Forsk – forskole til SOSU uddannelsen er fag som du i visse semestre kan tilvælge.

Behandlingstilbud for traumatiserede unge.

Læs mere

Bo & arbejdsfællesskab
For særlig sårbare unge.

Læs mere

Unge med alvorlige traumer, pseusedal adfærd eller lign. som i en periode har brug for et skærmet tilbud.