Medbestemmelse

Husmøder og elevmøder

Hver uge holdes et husmøde i de enkelte boliger, hvor botræningen tilrettelægges og udfordringer løses og fællesbeslutninger tages.

På skolen holdes der elevmøder, hvor eleverne informeres om nye tiltag og medinddrages i beslutningerne omkring elevernes hverdag på skolen og div. fritidstilbud. Eleverne vælger også en talsmand, som kan kontakte skolens ledelse på elevernes vegne i særlige tilfælde.

Behandlingstilbud for traumatiserede unge.

Læs mere

Bo & arbejdsfællesskab
For særlig sårbare unge.

Læs mere

Unge med alvorlige traumer, pseusedal adfærd eller lign. som i en periode har brug for et skærmet tilbud.