Målgruppe

  • Psykisk sårbare unge (Hvide Længe)
    diagnoser, angst, omsorgssvigt m.m.
  • Specialopgaver (Bakkegården)
    Traumatiserede unge med selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, seksuelt misbrugte, selvmordstruede (evt med et afledt misbrug)
  • Autismespektrum (Kristinelund)
  • Sent udviklede unge (Lykkes Holm / Sophies Hus)
  • Særlige handicap/Pleje i forbindelse med sjældne sygdomme