Krummebækgaard på 2 minutter

Målgruppe

 • Psykisk sårbare unge (Hvide Længe)
  diagnoser, angst, omsorgssvigt m.m.
 • Specialopgaver (Bakkegården)
  Traumatiserede unge med selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, seksuelt misbrugte, selvmordstruede (evt med et afledt misbrug)
 • Autismespektrum (Kristinelund)
 • Sent udviklede unge (Lykkes Holm / Sophies Hus)

Uddannelse/beskæftigelse /fritid:

 • Undervisning (bl.a. STU):
  Obligatoriske fag / tilvalgsfag
 • Værkstederne:
 • Dagtilbud / § 103 beskæftigelse
  Beskæftigelses og værkstedstilbud.

 

Behandlingstilbud

 • Kognitiv terapi
  Ride-terapi, selvhjælpsgrupper, nada, KST, rollespil

uu1

Psykisk sårbare unge

Målgruppe: Diagnoser, angst, samt traumatiserede unge.
Indsats: Kognitive samtaler, identitets- og personlighedsudvikling samt botræning.
Pæd./psyk: Relationsdannelse, NLP, Enneagrammet, kognitiv terapi, KST,Nada samt rideterapi.
Antal pladser: Hvide Længe, 7 pladser ( § 107, § 76 og § 66 ), Det gule hus, 3 pladser (Serviceloven § 76 og § 78 )
Beskæftigelse: STU uddannelsen, dagbeskæftigelse, klub og eksterne aktiviteter.

uu2

Specialopgaver

Målgruppe: Traumatiserede unge ofte med selvskadende adfærd, spiseforstyrelser, sexuelt misbrugte, selvmordstruede m.f. ( evt med et afledt misbrug ).
Indsats: Kognitive samtaler, identitets- og personlighedsudvikling samt botræning.
Pæd./psyk: Relationsdannelse, NLP, Enneagrammet, ride-terapi, KST, Nada samt. kognitiv terapiforløb i tæt samarbejde med distriktspsyk,, misbrugscentre Og div. Specialister.
Antal pladser: 10 pladser.
Beskæftigelse: STU uddannelsen, dagbeskæftigelse, klub, kreative værksteder samt større husdyrhold.

uu3

Autismespektrum

Målgruppe: Autister, atypiske autister samt Asbergere
Indsats: forudsigelighed, struktur, omsorg, ansvarlighedsopbygning samt botræning.
Pæd./psyk: Relationsdannelse, NLP, katkas, Enneagrammet, rideterapi, KST, Nada samt. kognitiv terapi i tæt samarbejde med distriktspsyk. Og div. Specialister.
Antal pladser: 5 pladser.
Beskæftigelse: STU uddannelsen, dagbeskæftigelse, klub, kreative værksteder samt større husdyrhold.

uu4

Unge sent udviklede

Målgruppe: Unge med lav IQ ofte kombineret med en diagnose, manglende social forståelse, småkriminalitet, og evt et mindre misbrug.
Indsats: Kognitive samtaler, identitets- og personlighedsudvikling samt botræning.
Pæd./psyk: Relationsdannelse, NLP, Enneagrammet, kognitiv terapi, KST,Nada samt rideterapi.
Antal pladser: 8 pladser.
Beskæftigelse: STU uddannelsen, dagbeskæftigelse, klub og eksterne aktiviteter.
Afdelings-tlf: 5314 0565

Undervisningen

Obligatoriske fag (STU)

 • Værkstedsundervisning
 • Kvindeliv / drengeliv
 • Botræning
 • Praktikker

Valgfag

 • Special. dansk
 • Special regning
 • Svømning
 • Ridning
 • Musik/teaterværksted
 • Natur/bevægelse
 • IT
4

Værkstederne: (STU)

 • Park og anlæg (anlægsgartner)
 • Sort (mekaniker)
 • Gård og dyr (maskinfører / landbrugsmedhjælper)
 • Køkken og have (køkkenassistent)
 • Byg og anlæg (bygningshåndværker)
 • Pedel (varmemester / smed /lagermedarbejder)
 • Tøseriet (social og sundhed)

Værkstederne på Bakkegården

( § 103 /dagtilbud)

 • Folkestuen
 • Smedien
 • Det kreative værksted
 • Dyr og have.
 • Hesteværkstedet.

Behandlingstilbud

Behandlingsarbejdet sker i tæt samarbejde med distriktspsykiatrien og / eller Viso.
Målgruppe: Unge som er invaliderede grundet angst, følger af diagnoser, overgreb/ svigt og/eller andre traumatiske oplevelser.

Afledt heraf ses ofte misbrugsproblemer, selvskadende adfærd, tvangstanke, prostitution m.m.
Der udarbejdes en samlet behandlingsplan. Tilgangen er holistisk, som betyder at såvel boafdelingerne, som undervisningen og værkstederne medinddrages i den samlede plan for den enkelte elev.
Indsats: Kognitive samtaler, identitets- og personlighedsudvikling samt botræning.
Pæd./psyk: Relationsdannelse, NLP, Enneagrammet, kognitiv terapi, KST,Nada samt rideterapi.
Antal pladser: 8 pladser.
Beskæftigelse: STU uddannelsen, dagbeskæftigelse, klub og eksterne aktiviteter.

Adr: Dammegade 25
4792 Askeby

Kontortid : 8.00 – 15.00

Tlf. nr. 5581 7080
Efter 15.00 : 5314 0565

Forstander Bent Legaard Rasmussen: tlf. nr. 5055 7080
Email: krummebaekgaard@mail.dk

Administrativ leder: Anders Sørensen: tlf. nr. 5581 7080
Email: Anders@krummebaekgaard.dk

Socialrådgiver: Anita
tlf. nr. 25940116