Kognitive samtaler

Personlige samtaler

Ungdomsårene kan for de fleste være en meget svær tid at komme igennem. Ikke mindst for de unge, som vi henvender os til, som for manges vedkommende har været udsat for mobning, div. anbringelser m.m. Som noget helt særligt har vi derfor ansat samtaleterapeuter, en rideterapeut m.f. som kan hjælpe elever med at løsne op for psykiske problemer, der kan blokere for deres videre udvikling.

På trods af, at det er frivilligt og ofte meget personligt at komme i et samtaleforløb, står eleverne nærmest i kø for at få en tid eller personlige samtaler eller i et direkte behandlingsforløb.

Igen og igen oplever vi elever, der giver udtryk for, at det er første gang at de deler deres inderste med et andet menneske, hvad enten de fortæller om overgreb, mobning, krænkelser, angst eller vrangforestillinger. Gennem samtalerne får eleverne igen lyst og overskud til at se fremad og være en del af fællesskabet.

Behandlingstilbud for traumatiserede unge.

Læs mere

Bo & arbejdsfællesskab
For særlig sårbare unge.

Læs mere

Unge med alvorlige traumer, pseusedal adfærd eller lign. som i en periode har brug for et skærmet tilbud.