Individuelle forløb

Vi tager højde for udfordringer

Alle vore unge har udfordringer af forskellig art og derfor lægger vi, sammen med dig, en hel speciel plan, der kan tage højde for dine udfordringer og sikre din personlige udvikling bedst muligt. For at løse denne opgave på bedste vis, har vi terapeuter, specialpædagoger, en speciallærer, en sygeplejerske, en familiebehandler og en socialrådgiver  blandt vores ansatte.  

Behandlingstilbud for traumatiserede unge.

Bo & arbejdsfællesskab
For særlig sårbare unge.

Unge med alvorlige traumer, pseusedal adfærd eller lign. som i en periode har brug for et skærmet tilbud.

Et væld af husdyr og aktiviteter