Fritid

Ligeværd, involvering, troen på at det kan lykkes

Ethvert menneske er unikt, og alle har noget, de er gode til.
Vore elever har de samme ønsker og drømme som andre mennesker. Udgangspunktet for vores arbejde starter i et ligeværdigt samarbejde med den enkelte elev. Ægte motivation er forudsætningen for at opnå gode resultater. Kombineres dette med de rette rammer og en ægte involvering fra undervisernes side, er de optimale forudsætninger til stede. Vi tror på, at al pædagogisk, undervisnings- og behandlingsmæssig arbejde kan dokumenteres. Derfor er vores elever selv med til at producere og fremlægge billedmæssig dokumentation for deres udvikling

Behandlingstilbud for traumatiserede unge.

Læs mere

Bo & arbejdsfællesskab
For særlig sårbare unge.

Læs mere

Unge med alvorlige traumer, pseusedal adfærd eller lign. som i en periode har brug for et skærmet tilbud.