E-sport

Formålet med faget E-sport er, at give kompetencer inden for strategi, planlægning, personlig udvikling, kommunikation og samarbejde samt udvikling af digitale kompetencer. Ved deltagelse i undervisning på E-sports linjen, udvikles der kompetencer som er rettet mod arbejdsmarked, uddannelse samt personlig udvikling.

Fagets mål er også at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer, som styrker aktiv deltagelse i fritids- og foreningslivet. E-Sport som fag består af en praktisk og teoretisk del.

 

Værkstedslinjer

Behandlingstilbud for traumatiserede unge.

Læs mere

Bo & arbejdsfællesskab
For særlig sårbare unge.

Læs mere

Unge med alvorlige traumer, pseusedal adfærd eller lign. som i en periode har brug for et skærmet tilbud.