Det skabende værksted

Det Skabende Værksted og gårdbutikken på Bakkegården.

I beskæftigelsestilbuddet Det skabende værksted er naturen hovedtema og eleverne producerer produkter til gårdens butik som de også står for at drive.

Produkterne varierer bredt og følger årstidernes gang, da der primært arbejdes med naturens egne materialer. Der er ligeledes stort fokus på at producere produkter, med materialer fra gårdens egne dyr.

Bakkegården vil være selvforsynende med grøntsager, planter og blomster og eleverne er med til at så, pleje og høste. Vi ønsker således at eleverne får en forståelse af processerne i fra ”jord-til-bord” princippet. 

Værkstedslinjer

Behandlingstilbud for traumatiserede unge.

Læs mere

Bo & arbejdsfællesskab
For særlig sårbare unge.

Læs mere

Unge med alvorlige traumer, pseusedal adfærd eller lign. som i en periode har brug for et skærmet tilbud.