Bo-raketten – et bosted i udvikling

Krummebækgaard er en skole og et bosted, hvor du udvikler dig både fagligt og personligt.

Når du flytter ind, flytter du oftest ind i bostedets indslusningshus Hvide Længe, hvor vi har personale på døgnet rundt.

Når du får mod på flere udfordringer, kan du flytte over i bostedets prøveboliger.

Og endeligt: Når du er klar til at teste, hvordan det er at stå på helt egne ben, kan du flytte ind på et af bostedets kollegieværelser, hvor du kan bo med minimal støtte, indtil du er klar til at flytte helt ud for dig selv. Eventuelt med fortsat efterværn fra bostedet.

Bosted – med fællesskab

Når du bor på bostedet KBG, bliver du hurtigt en del af et solidt fællesskab med de andre unge. Du lærer hurtigt de andre på bofællesskabet at kende, da du ofte arbejder sammen med nogle andre, end du bor sammen med. Derfor gavner et ophold på bostedet Krummebækgaard også dine sociale kompetencer, da du lærer at omgås en masse andre mennesker.

Bostedet Krummebækgaard har speciale i psykisk sårbare unge.

Derfor har vi særligt gode erfaringer med at hjælpe unge med

  • omsorgssvigt
  • angst, OCD, Tourette, ADHD, Asberger
  • traumatiske hændelser, der skal bearbejdes
  • selvskadende adfærd

Kan du nikke genkendende til en af de problemstillinger, kan vores bosted netop også være nøglen til din fremtid.

Bostedet Krummebækgaard ligger på Møn, Sydsjælland i smukke naturomgivelser.

4
4
4
4