Helhedsorienteret erhvervsrettede uddannelser for psykisk sårbare unge i alderen 16-30 år.

1
2
3
4

KALENDER

3/11 – 17/11 Projektuge
21/11 – 24/11 Herre/Tøsetur
15/12 Julefest på Krummebækgaard
3/1 – 9/2 2018 Teaterperiode
1

NYHEDER

Krummebækgaard starter et nyt selvstændigt behandlingstilbud.
Lykkesholm/Angstkonsulenterne er et nystartet professionelt socialpædagogisk behandlingstilbud for traumatiserede unge.

Det er etableret som en selvstændig afdeling under Krummebækgaard.

Behandlerteamet er sammensat af specialuddannede terapeuter, behandlere og undervisere med stor erfaring omkring målgruppen. Behandlingsarbejdet sker i tæt samarbejde med psykiatere fra bl.a. distriktspsykiatrien.

Målgruppen: Traumatiserede unge der har været udsat for meget voldsomme oplevelser, så som seksuelle overgreb, grov vold, massivt omsorgssvigt, dødsfald m.m. som har udviklet svær angst, selvskadende adfærd, svære PTSD symptomer og eller suicidal adfærd.

Behandlingsforløbet er evidensbaseret og tager sit udgangspunkt i ”DAT” Dialektisk Adfærdsterapi kombineret med kognitiv samtaleterapi.

Så snart det er muligt kombineres behandlingsforløbet med en beskæftigelsesdel.

Du er meget velkommen til at aflægge os et besøg, og få en snak med vores chefterapeut Pia Legaard.

Vi kan også tilbyde at komme og fortælle mere indgående om behandlingsforløbet.

Med venlig hilsen
Angstkonsulenterne

2
3
4
1
1

PLACERING AF BOLIGER

1

Krummebækgaard
Undervisning/samtalerum/bio og mødelokaler
(Bakkehøjvej 19, 4792 Askeby)


2

Hvide Længe
Boafdeling/teater- og idrætssal/administration og spisesal
(Dammegade 25,4792 Askeby)


3

Det Gule Hus
Prøvebolig
(Dammegade 27,4792 Askeby)


4

Kirstinelund
Boafdeling/auto- og dyreværksted
(Fanefjordgade 74, 4792 Askeby)


6

Bakkegården
Boafdeling/prøveboliger/klub/landbrug og værksteder.
(Mellemvej 2, 4792 Askeby)


7

Sofies Hus
3 enkeltboliger
(Lusmosevej 4,4792 Askeby)


8

Lykkesholm
Bofælleskab/prøveboliger/fritidsgården og maskinhal.
(Lusmosevej 22,4792 Askeby)